مالی و اداری

مالی و اداری

آقای:سید معین الدین حسینی

اداری و کارگزینی

اداری و کارگزینی

آقای:رحمان عبدالهی

کنترل کیفیت

کنترل کیفیت

خانم : منتشی

حسابداری

حسابداری

خانم : سورانی

آقای: محمدی

بازرگانی

بازرگانی

آقای :علی ربیعی

آقای :رحمان عبدالهی

خانم :امانی

تولید

تولید

آقای : علی اکبری

انبار

انبار

آقای : فروغی

آزمایشگاه

آزمایشگاه

خانم : منتشی

روابط عمومی و سایت

روابط عمومی و سایت

آقای رحمان عبدالهی

خرید

خرید

آقای : عنایتی

آموزش

آموزش

خانم : سورانی

QC

QC

خانم : منتشی

 

شرح وظایف هر دپارتمان

واحد تضمین و کنترل کیفیت : مدير تضمين و كنترل كيفيت با طراحي تستهاي مختلف جهت كنترل مشخصات كيفي ،همچنين وظيفه حفظ و نگهداري سيستم مدیریت كيفيت را بر عهده دارد و در خصوص تدوين دستور ا لعمل ها و روش هاي اجرايي و فرآيندها همكاري مي نمايد.


واحد اداری و کارگزینی : متصدي اين شغل وظيفه هماهنگي هاي امور اداري ، رفاهي و تأمين منابع انساني و نظارت بر ساعات كاركرد پرسنل ، همچنين وظيفه هماهنگي مسائل جذب واستخدام پرسنل و پس از استخدام آنها را بر عهده دارد .


واحد تولید : دپارتمان مدیر تولید عامل اجرايي برنامه هاي توليد در سالن های تولید مي باشد و وظيفه هماهنگ سازي سرپرستان تولید و جهت بخشي آنها در راستاي برنامه های توليدي و ارائه به موقع سفارشات مشتریان را بر عهده دارد .


مدیر مالی و اداری : مدير مالي اداری وظيفه نظارت بر نحوه اجراي امور مربوط به پرداختها و دريافتهاي شركت و امور مربوط به هماهنگی اداری و رفاهی وتامین منابع انسانی ونظارت بر ساعات کار کارکنان را برعهده دارد.


واحد آموزش : مسئول تضمین کیفیت وآموزش وظيفه حفظ،نگهداري،رسید وتوزیع اسنادومدارك سیستم مدیریت کیفیت وانجام امور برنامه ریزی آموزشي پرسنل به منظور ارتقاء سطح توانايي ومهارت پرسنل را برعهده دارد .


واحد qc : بازرس Q.C وظيفه کنترل تطابق  محصول حین تولید ، فرآيند توليد ، بسته بندی محصولات و محصول نهایی، بارگیری و حمل محصول و... را از لحاظ كيفي با مشخصه هاي كيفي تعیین شده بر عهده دارد.


واحد فنی : دررده سازماني مدير فني مجري كليه فعاليتهاي فنی در خصوص ساخت و بهبود ماشین آلات ، فضاهای تولیدی و  همچنین نصب و راه اندازی ماشین آلات و تجهیزات تولیدی جدید مي باشد .


واحد انبار : مسئول انبار وظيفه حفظ و نگهداري انبارهاي شركت (محصول، لوازم و مواد اوليه) و كنترل وروديها و خروجيهاي انبارهاي فوق را بر عهده دارد.


واحد خرید : مسئول خریدوظيفه انجام كليه امور ارزیابی وگزینش تأمین کنندگان و خريدهای شركت را برعهده دارد.


واحد بازرگانی : مديربازرگاني وظيفه انجام كليه امور خريد و فروش  شركت را برعهده دارد.


واحد حسابداری :

حسابدار  وظيفه انجام اموري از قبيل ثبت وكنترل فعاليتهاي مالي را  بر عهده دارد .

1-درك كامل خط مشي كيفيت و بكارگيري نهايت سعي خود در جهت اجراي صحيح آن .

2-كنترل وضعيت دريافتها و پرداختهاي شركت .

3-كنترل فاكتورها و اسناد پرداختني شركت .

4-كنترل صورتحسابها و اسناد دريافتني شركت .

5-تنظيم صورتهاي مالي و ترازنامه هاي موقت شركت در مقاطع خواسته شده از طرف مديريت .

6-محاسبه حقوق و دستمزد ماهيانه كاركنان شركت و ارائه گزارش به مديرمالي .

7-پرداخت حقوق و دستمزد به كاركنان .

8-تنظيم صورتحساب بيمه كاركنان .

9-كنترل حسابهاي بانكي شركت و گزارشگيري .

10-ثبت دفاتر قانوني شركت .

11-همكاري با مديرمالي در محاسبه فرم هاي آناليز قيمت و امکان سنجی ساخت محصول .

12-نظارت بر نحوه تنظيم دفاتر مالي شركت .

 

تماس با ما

manager 1 نام و نام خانوادگی مدیر دفتر : آقای متقیان پور

map pin markedآدرس کارخانه : شهرک صنعتی جی خیابان یکم فرعی نهم پلاک 127

icon telephonesdf شماره تلفن : 03135723435-03135721779

map pin marked آدرس دفتر تهران:خیابان شریعتی

icon telephonesdf شماره تلفن : 02188508594-02188742184

map pin marked آدرس دفتر اصفهان: خیایان طیب , روبه رو داروخانه دکتر تاجی, جنب مسجد درب کوشک 

icon telephonesdf شماره تلفن : 3234600-031|32347000-031

download 4 ایمیل : info@sepahanbehbood.com

مکان ما بر روی نقشه

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…